Yukarı

İş Makinesi Tescilinde Gerekli Evraklar

İş makinesinin tescil edilmesi için;

a) Odaya hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden 

b) İş makinesi Tescil belgesi;

b1) Sıfır araçlar için fatura (İş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz).

b2) İkinci el araçlar için noter satış senedi.

b3) Veraset ilanı.

b4) Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememesi durumunda mahkemeden alınacak sahiplik belgesi.

Yukarıda belirtilen sahiplik belgelerinin aslı veya noter tasdikli sureti kabul edilebilir.Bu belgeler haricinde hiçbir belge sahiplik belgesi olarak kabul edilemez.İş makinesi üzerinde tadilat yapılmış ise veya iş makinesi olmayan bir araç tadilatla iş makinesine çevrilmiş ise bu tadilatı yapan firmanın faturası ile firmaca hazırlanmış ve onaylanmış tadilat projesi getirilecektir.

c) Makineye ait teknik belge, teknik belge yoksa belirtilen Form eksiksiz olarak doldurularak firma veya kişi tarafından kaşelenip imzalanır.

d) Varsa, resim, broşür, şekil, çizim gibi iş makinesine ait fikir verici ek dokümanlar alınarak dosyasında muhafaza edilir.

 

NOT: İş makinelerinin el değiştirmesi (satış ve devirler)

Satış ve devirlerin noterlerce yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir.

İş Makinesi Tescil Formu

İş Makinesi Tescil Dilekçesi

İş Makinesi Tescilinde Gerekli Evraklar